بذرهای کشت شده با آب های معدنی کوه های کردستان !

مواد های معدنی موجود در آب باعث می شود تا گیاهان و بذرهای کشت شده در این نوع آب ها بهتر و دور از آب هایی که سرشار از مواد های مضر هستند رشد کنند تا بذر ذرت بیکر و گیاهان از سلامت بهتری برخوردار باشند که با مصرف این نوع گیاهان موادهای معدنی مورد نیاز بدن تامین می شود .

بذر ذرت مکزیکی این ماده ارزشمند غذایی جایگاه ویژه ای در مصارف روزانه غذایی انسان دارد و در سبد خرید بیشتر خانواده ها می توان آن را یافت، ذرتها از نظر کیفیت دانه ها و موارد مصرفی طبقه بندی و دسته بندی می شود و بذر متفاوتی دارند .

ذرت های علوفه ای در تغذیه انواع دام و طیور بسیار مفید و مناسب هستند و بذر ذرت سیمون باعث سرعت رشد در حیوانات می شود همچنین استفاده از این ذرت ها در صنعت مرغداری باعث افزایش تولید تخم مرغ ها می شود که رابطه مستقیم با تولید دارد .

ذرت یا بذر ذرت شیرین پادشاه بذر در غلات به شمار می آید، به دلیل این‌ که این بذر استفاده بسیار زیادی در انواع و اقسام منابع خوراکی دربین انسان و حیوانات دارد و سرشار از خاصیت هاست که باعث شده  مورد توجه بسیاری از مردم در اکثر نقاط جهان قرار بگیرد .