سبزی کشت شده در خاک های آتشفشانی

گیاهان در زمان رویش مواد های معدنی و ویتامین های موجود خود را از خاک و کودها دریافت میکنند، دانشمندان طبق مطالعات بر روی خاک های آتشفشانی به نتیجه ای رسیدند که در آراد برندینگ به این مقاله می توانید دسترسی داشته باشید .

در کوه پایه های دماوند هم میتوان به دلیل آب و هوا و وجود خاک های آتشفشانی سبزی تره کوهی کاملا ارگانیک را یافت و حتی موقعیت جغرافیایی و خاک ها در مکان های متفاوت بر روی کیفیت گیاه تاثیرات خود را می گذارد .

همانطور که میدانید در تهیه مواد آش سلیقه های متفاوتی وجود دارد سبزی خشک آش رشته طعم دهنده در آش ها قلمداد می شوند یعنی آش ها بدون سبزی خشک ها یا سبزهای تازه هیچگونه جذابیتی از لحاظ مزه نخواهد داشت .

با پیشرفت علم و درگیری های روزمره زندگی ها سبزی خشک خانگی که از دیر باز بوی آن در خانه ها وجود داشته اما با مدرنیته شدن زندگی ها جایگاه خود را به سبزی خشک های صنعتی داده .