خاک پوششی قارچ ملارد در تغذیه سگ خیابانی

کوددهی خاک با پتاسیم – چگونه و چه زمانی؟ چرا اینقدر مهم است؟

پتاسیم یکی از مهمترین مواد مغذی برای همه گیاهان است، به همین دلیل تامین آن در دوزهای مناسب بسیار مهم است.

کوددهی خاک پوششی قارچ ملارد با پتاسیم تأثیر مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه دارد کودهای پتاسیم راندمان استفاده از آب را بهبود می بخشند ، به این معنی که گیاهان در دوره های خشکسالی بهتر از پس آن بر می آیند.

کوددهی مناسب پتاسیم همچنین به گیاهان اجازه می دهد تا از سایر مواد مغذی لازم برای رشد بهتر استفاده کنند کمبود پتاسیم منجر به کاهش عملکرد و بدتر شدن کیفیت آنها می شود، به همین دلیل استفاده از کودهای پتاسیم مناسب بسیار مهم است.

کودهای پتاسیم – چه چیزی در مورد پتاسیم باید بدانید؟

بیش از نیمی از خاک های لهستان با محتوای بسیار کم پتاسیم مشخص می شوند و تنها بخش کوچکی از این عنصر در دسترس گیاهان است پتاسیم نقش زیادی در رشد و عملکرد گیاهان دارد. اول از همه، جذب و استفاده از کودهای نیتروژن توسط گیاه را افزایش می دهد.

مقاومت گیاه در برابر بیماری ها و شرایط سخت مانند خشکی یا یخبندان نیز به دوز صحیح پتاسیم موجود در کودها بستگی دارد به لطف دوز مناسب پتاسیم ، گیاهان همچنین متابولیسم مناسب و مدیریت مناسب آب (به لطف جذب بهتر آب از خاک) را حفظ می کنند.

در نتیجه، گیاهانی که به طور بهینه با پتاسیم تامین می شوند، کمتر مستعد ابتلا به بیماری های قارچی (مانند زنگ زدگی)، رشد بهتر و وضعیت بهتری هستند.

با کمبود پتاسیم، رشد گیاه مهار می شود، برگ ها تیره و کدر می شوند، زرد و قهوه ای می شوند کود دهی بیش از حد با پتاسیم به نوبه خود ممکن است باعث بدتر شدن کیفیت محصولات شود و به ویژه برای باغات و مزارع گیاهان توت نامطلوب است.