خرید انواع تخم تره در ایران

تهیه و خرید انواع تخم تره و سیاه دانه هندی در ایران به کمک فروشگاه ها و نمایندگی¬های معتبر برای خریداران فراهم است تخم تره انواع متفاوتی دارد که باتوجه به نوع آن مدل برگ ان متفاوت است

تره گیاهی است که بسته به نوع بذر آن و محل کاشت آن متفاوت است بعضی از انواع تره در کوهستان و بعضی در زمینهای خاکی مانند نمونه هایی که به صورت متداول در سبزی فروشها به عنوان تره خراسانی استفاده میکنیم تره از خانواده گیاهانی شبیه سیر و پیاز است و همچنین با خرید انواع تخم تره و سیاه دانه فله ایران می¬توان در گلدان یا باغچه پرورش داد