فروشگاه دانه تره در ایران

ایا تا به حال به فروشگاه دانه تره مراجعه داشته اید یک فروشگاه دانه تره خوب چه معیارهایی دارد؟ در ایران چند فروشگاه عرضه کننده دانه تره و یا سیاه دانه هندی وجود دارد؟

در ایران تره در نواحی مختلفی کاشته می¬شود که متناسب با شرایط جوی و همچنین نوع خاک منطقه نوع تره¬ای که کاشته می¬شود متفاوت است از تره سه محصول مورد استفاده قرار می¬گیرد که عبارتند از ساقه دانه و ریشه تره می¬باشد. در نقاط مختلف کشور فروشگاههایی برای عرضه تره و سیاه دانه فله وجود دارد.